Hur ska man se på socialdemokratins utveckling? Perspektiv från Urban Lundbergs avhandling

Urban Lundberg, Juvelen i kronan: Socialdemokraterna och den allmänna pensionen (doktorsavhandling i historia, Stockholms universitet. Publicerad av Hjalmarson & Högberg, 2003)

Det tycks finnas en enighet såväl i forskningsvärlden som i den politiska världen om att socialdemokratin på något sätt inte är vad den en gång var; att något hände efter ”de gyllene årens” slut och 1970-talens oljekriser. Och det var förstås inte bara socialdemokratin som förändrades, utan på den motsatta sidan av det politiska spektrat steg den så kallade nyliberalismen fram, med Margaret Thatcher och Ronald Reagan som internationella fanbärare.

Det finns en stor, intressant och för socialdemokratin särskilt relevant diskussion här som tar upp åtminstone två olika men relaterade frågor:

  1. hur mycket har egentligen den förda politiken förändrats? Har välfärdsstaterna krympts och socialförsäkringssystemen blivit allt mindre generösa sedan nyliberalismens retoriska genomslag med buller och bång i början av 1980-talet? (En ledande forskare på detta område är den amerikanske statsvetaren Paul Pierson, inte minst med boken The New Politics of the Welfare State.)
  2. hur mycket har egentligen socialdemokratin som rörelse och som partier förändrats under ”nyliberalismens era”? Har skillnaderna mellan socialdemokratin och borgerliga partier minskat ideologiskt och har skillnaderna mellan politiken de för (partisan effects, pdf) minskat?

Urban Lundbergs avhandling handlar om de svenska Socialdemokraterna och 1990-talets pensionsreform. Lundberg konstaterar i början att ”länge var det förmodligen lika orimligt, inte bara för socialdemokrater, att föreställa sig SAP efter ATP som ett ATP före SAP”. Han använder alltså Socialdemokraternas omsvängning i pensionssystemsfrågan som ett exempel (en fallstudie) på socialdemokratisk ideologisk omsvängning under ”nyliberalismens era”, för att förstå just socialdemokratins förändring under denna period.

Jag ska här inte gå in på Lundbergs själva analys av pensionsreformen och spelet kring den, utan bara plocka upp en intressant diskussion från hans forskningsöversikt i början. Lundberg diskuterar där själva forskningslitteraturen om socialdemokratins omvandling och olika perspektiv på den.

”till formen påminner faktiskt dagens debatt om sekelskiftets uppgörelser inom europeisk arbetarrörelse. Vi har ‘gramscianer‘ för vilka socialdemokratin är offer för en borgerlig hegemoni; ‘leninister‘ som noterar hur den håller på att utvecklas till ett urvattnat medelklassparti; och ‘michelsianer’ som uppmärksammar hur makten över partiets politik samlas i händerna på en allt snävare krets av mediakonsulter och borgerliga nationalekonomer. Här finns även en och annan ‘Bernstein‘ som legitimerar partiets ställningstaganden med hänvisning till förändrade omvärldsbetingelser.” (s 16)

Jag tror att varje aktiv socialdemokrat kan känna igen de fyra typerna av perspektiv på SAP:s omvandling. Även om de kanske brukar uppträda lite ihopklumpat: det ‘gramscianska’ och det ‘leninistiska’ perspektivet brukar komma ihop när man – och detta brukar vara från vänsterhåll – pekar på ideologiska omsvängningar mot ett socialliberalt håll samt större fokus på medelklassen i partiet. Daniel Suhonen skriver till exempel i en lång, vacker och tänkvärd essä (där jag dock inte tror att han har helt rätt, men ger en bit av sanningen om SAP) i Ordfront Magasin att ”dagens socialdemokratiska politik bryter sitt historiska löfte till människorna”. Suhonen använder till och med begreppet ”svek” för att beskriva SAP:s förändring. Skribenter bakom boktitlar som Efter ett kvartssekel av nederlag (som jag tror är en fullständigt missvisande formulering) gissar jag håller med Suhonen där.

Det ”bernsteinska” perspektivet skulle däremot inte tala om ”svek” eller ”löftesbrott”, utan bara om ”anpassning”. Anpassning till globalisering, till medelklassifiering av ekonomin, osv. Och jag tror att det finns så mycket kvar att göra på det perspektivet: för att förstå var SAP idag tror jag att en utvecklad bernsteiniansk analys kan vara användbar. Den danske statsvetaren Michael Baggesen Klitgaard skriver i en artikel (pdf) om socialdemokratiska partier och privatiseringar i Danmark och Sverige att socialdemokratiska partier genomför privatiseringar – något som historiskt sett är otypiskt för S – när partieliter upplever att de existerande offentliga institutionerna brister i folklig legitimitet. I Baggesen Klitgaards analys är det alltså inte så att S-partierna ideologiskt förletts (á la Gramsci) eller urvattnats (á la Lenin), utan att man (á la Bernstein) har anpassat sig till (upplevt) förändrade förutsättningar. Sedan, och det tror jag är viktigt, så kan beslutsfattarna i partiet givetvis gjort felaktiga bedömningar av förutsättningarna. Det ramverket tänker jag på S med – partiet har helt klart gjort en del misstag under de senaste decennierna, men att fela är mänskligt. När man idag diskuterar (se t ex Jonung 2003) kredit– och valutaavregleringarna under 1980-talet, för att ta ett exempel, så tror jag att det är svårt att se att den processen skulle ha skett utan ”den mänskliga faktorn”.

Jag delar ”michelsianernas” oro för partidemokratins tillstånd men politiskt sett är jag nog bernsteinian.

Fler om Lundbergs avhandling:

Hans O Alfredsson, ”ATP en lektion i att besluta mot en opinion”, SvD 26 augusti 2003

Annonser

Om Erik Bengtsson

Jag är 28 år och jobbar som doktorand på Göteborgs universitet. Jag forskar om arbetsmarknadsfrågor, fackföreningar och inkomstfördelning. Jag har en forskningsblogg: http://erikbengtsson.blogspot.se/ Och så bloggar jag här på Mellan anpassning...
Det här inlägget postades i Partipolitik, Välfärd. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s