Arbetarepartier(?)

”Endast ett arbetarparti kan klara jobben”, skanderar en av Moderaternas valaffischer på spårvagnarna i dagarna. Själva begreppet arbetarparti (eller arbetareparti) tycker jag är intressant. Vad är ett arbetarparti?

Först och främst måste det vara ett parti förstås. Och ha något med arbetare att göra. Vad är då arbetare? Wikipedia hävdar:

”En arbetare är en person som säljer arbetskraft till en arbetsgivare utan att räknas som tjänsteman och därmed tillhör arbetarklassen.

I svensk statistik och politisk debatt räknas de som arbetare vars yrken hör hemma i något LO-förbund. Gränslinjen mellan ”arbetare” och ”tjänsteman” gick länge huvudsakligen mellan industri- och tjänsteproduktion, men allteftersom svenska industriarbetare har blivit mer kvalificerade och fått högre löner så har begreppen glidit ifrån sina namn.”

Det finns förstås många sätt att definiera arbetare- Men som Wikipedia säger, en enkel definition i ett svenskt sammanhang är att ta LO-organiserade yrken som arbetare och TCO-organiserade yrken som tjänstemän.

På vilket sätt kan då ett parti ha med arbetare att göra? Jag vill säga att det finns tre dimensioner:

  • arbetare röstar på partiet
  • arbetare är medlemmar i partiet
  • arbetare är representanter för partiet i valda församlingar

Medlemsdimensionen är svår att få koll på; vad de olika partierna har för medlemmar vet väl mest de själva. Men för den första dimensionen – att rösta – och för den tredje – representanter – finns det statistik, i det första fallet från valundersökningar, och i den tredje kan man själv räkna fram statistik utifrån olika politiska församlingars (t ex Riksdagen) hemsidor, där yrke/titel för de folkvalda brukar anges. Jag har plockat fram just sådan statistik från det senaste riksdagsvalet, år 2006, för de sju partierna som i det valet kom in i Riksdagen. Resultatet ses i bilden nedanför, med hur LO-medlemmar röstade i rosa, och hur stor andel av de olika riksdagspartiernas riksdagsledamöter som, enligt informationen på Riksdagens hemsida, som kommer från LO-jobb (=arbetarejobb) i blått.

(Källa för rösterna: SCB, Allmänna valen 2006: Del 4: Specialundersökningar. Diagrammet kommer från en uppsats som jag skrivit, ”Workers’ Party, Workers’ Politics?”, därför är det på engelska.)

Som vi ser är S överlägset störst bland LO-medlemmar, med mer än 50 procent av rösterna. De enda övriga partierna som ligger runt 10 snarare än 5 procent bland LO-medlemmarna är V och M. Moderaterna gjorde 2006 ett ovanligt bra val bland arbetare, även om, som SCB konstaterade: ”inför 2006 års val presenterade moderaterna sig själva som ‘det nya arbetarpartiet’. Men /…/ det var bland tjänstemän och inte bland arbetare, som moderaterna gick fram tydligast”.

Vi ser också att folk från arbetaryrken (definierat som LO-yrken) är en liten minoritet i Riksdagen. Det är bara i S riksdagsgrupp som mer än 20% av ledamöterna uppger ett arbetaryrke/en arbetartitel på Riksdagens hemsida. Folkpartiet har inte en enda riksdagsledamot från ett LO-yrke, Moderaterna någon enstaka (Cecilia Magnusson, undersköterska, är en; totalt är de tre), C och MP en var. Förutom S är V (tre arbetare av 22 ledamöter) och KD (tre arbetare av 24 ledamöter) de enda partier med mer än 10 % arbetare i riksdagsgruppen.

Nu ska det sägas att källan i denna mätning är alltså riksdagsledamöternas personliga sidor på Riksdagens hemsida. (Ett exempel: Cecilia Magnusson) Så träffsäkerheten i mätningen är förstås att riksdagsledamöterna a) har fyllt i rutan för ”yrke/titel”, och b) har fyllt i sanningsenligt. I princip alla har uppgett yrke/titel, så det är bra. Men en knepighet är: många har ju jobbat med flera olika saker under sina yrkesliv. Hur representeras det i mätningen? Tja, jag har bara tagit vad som står på hemsidan, vilket torde vara det yrke som de sist hade före de blev heltidspolitiker. Ett krux är att 16 av Socialdemokraternas ledamöter uppger ”ombudsman” som yrke/titel. Antagligen är de flesta av dessa från LO-förbund, och således arbetare från början. Men jag har inte räknat dem som arbetare, för ombudsman är inget arbetaryrke. Skulle man räkna in dem som arbetare skulle S ha mer än 22 % arbetare i riksdagsgruppen. Antagligen finns också det motsatta: folk som varit heltidspolitiker länge men ändå uppger ett tidigare yrke i rutan ”yrke/titel”, för att öka sin trovärdighet (”jag är inte bara politiker…”). Så gör till exempel Cecilia Magnusson (m), som uppger sin titel till att vara undersköterska, men av sin hemsida att döma inte har jobbat som uska mer än något år runt 1980, varefter hon har varit heltidspolitiker sedan dess. Så har antagligen också någon socialdemokrat gjort.

Vad blir då kommentaren till mätningen, utifrån resonemanget om ”arbetarepartier”? Tja, att på toppnivå verkar det inte finnas mycket till arbetarepartier; det närmsta är solklart S, men slående är hur medelklassig Riksdagens samtliga partigrupper är. Och Moderaternas anspråk på att vara ett arbetarparti är förstås extra slående när de tycks ha väldigt få arbetare i partiet.

Inför årets val har Sveriges Radio kollat på kandidaterna i riksdagsvalet, och bland annat kollat på deras inkomster. Bilden nedanför visar fördelningen i partiernas kandidater mellan olika inkomstgrupper:

Som vi ser är höginkomsttagare, om man definierar sådana som de som tjänar mer än 400 000 kr om året, klart överrepresenterade i alla partier jämfört med svenska folket som helhet. I svenska folket tjänar 11 procent mer än 400 000; i alla riksdagspartier är det minst 21 procent som tjänar så mycket. Allra mest höginkomsttagare bland kandidaterna har M och – faktiskt – S.  Att 45 % av S riksdagskandidater tjänar så mycket tycker jag är anmärkningsvärt. Men antagligen har det mycket att göra med att många riksdagskandidater redan sitter i Riksdagen, eller på liknande högavlönade politiska heltidsuppdrag.

Annonser

Om Erik Bengtsson

Jag är 28 år och jobbar som doktorand på Göteborgs universitet. Jag forskar om arbetsmarknadsfrågor, fackföreningar och inkomstfördelning. Jag har en forskningsblogg: http://erikbengtsson.blogspot.se/ Och så bloggar jag här på Mellan anpassning...
Det här inlägget postades i Partipolitik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s